Názov chirurgického zákroku Doplatok pacienta
(EURO)
Extrakcia mliečneho zuba 30,-
Extrakcia jednokoreňového zuba 40,-
Extrakcia viackoreňového zuba 50,-
Extrakcia zuba komplikovaná (so separáciou) 55,-
Extrakcia zuba chirurgická 70,-
Excízia mäkkých tkanív (fibróm, gingivektómia) 50,-
Egalizácia kostného výbežku 50,-
Frenulektómia 40,-
Fenestrácia 65,-
Resekcia koreňového hrotu 75,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubov (zavedenie drénu) 15,-
Vyžiadaná konzultácia (10-15 minút) 15,-
Predoperačné vyšetrenie (zistenie ložiska fokálnej infekcie) 15,-

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami