Názov chirurgického zákroku Doplatok pacienta
(EURO)
Extrakcia mliečneho zuba 30,-
Extrakcia jednokoreňového zuba 45,-
Extrakcia viackoreňového zuba 55,-
Extrakcia zuba komplikovaná (so separáciou) 65,-
Extrakcia zuba komplikovaná (so separáciou, preparácia septa) 75-85,-
Extrakcia zuba chirurgická 85,-
Extrakcia zubov múdrosti (podľa polohy a uloženia zuba) 85 - 125,-
Excízia mäkkých tkanív (fibróm, gingivektómia) 75,-
Egalizácia kostného výbežku 65,-
Frenulektómia 50,-
Fenestrácia 85,-
Resekcia koreňového hrotu 95,-
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubov (zavedenie drénu) 25,-
Vyžiadaná konzultácia (10-15 minút) 15,-
Predoperačné vyšetrenie (zistenie ložiska fokálnej infekcie) 15,-

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami