Chirurgická extrakcia zubov múdrosti

Zuby múdrosti (osmičky,tretie stoličky) posledné zuby v zubnom oblúku patria do špecifickej skupiny zubov. Vo veľa prípadoch nemajú dostatok miesta na svoje správne prerezanie a tak vyvolávajú mnoho problémov a bolesti. Najčastejšou príčinou ich nesprávneho prerezávanie je nedostatok miesta v sánke alebo čeľusti. Je to dané nerovnomerným rastom sánky alebo čeľuste pri nemennej veľkosti zubov a nesprávnym sklonom zubov múdrosti. Zuby bývajú často impaktované (zaklínené). Zuby múdrosti vykazujú veľkú varibilitu v zahnutí a počte koreňov, čo sťažuje priebeh chirurgického zákroku. Sťažené prerezávanie zubov múdrosti (dentitio difficilis) sa najčastejšie prejavuje príznakmi ako sú bolestivosť, sťažené otváranie úst, opuch, krvácanie, niekedy aj výtokom hnisavého exsudátu. V niektorých prípadoch sa vyskytne aj zvýšená teplota so zväčšenými lymfatickými uzlinami v príslušnej oblasti. Lokálny zápal, ktorého príčinou je impaktovaný zub múdrosti, môže niekedy viesť k šíreniu zápalu do okoločeľustných priestorov, čo už je závažný stav, ktorý si vyžaduje okamžitú intervenciu. Nesprávne prerezanie zubov môže byť príčinou vzniku cýst, poškodenia druhého molára (zle dostupné miesto pre čistenie-vznik kazu,strata kosti), stesnania zubného oblúka. Pre diagnostiku sa zhotovuje panoramatický rontgen ( OPG ) alebo v niektorých prípadoch aj 3D CBCT. Samotná chirurgická extrakcia sa vykonáva v lokálnej anestézii za pomoci špeciálneho inštrumentária a prístrojov. Skladá sa z viacerých krokov. Odklopenie mukoperiostálneho laloka, preparácie kosti frézovým vrtákom, používaním luxačných pák. Tretí molár je niekedy možné vybrať vcelku, niekedy je vhodnejšie ho vybrať po častiach (rozdeliť korunku zuba na časti, oddeliť korunku zuba od koreňa).Po vybratí zuba je nutné aj ošetrenie alveolu a zahladenie okolitej kosti. Dĺžka chirurgického zákroku je rôzna, záleží od anatomických pomerov zuba a jeho uloženia v kosti. Následne sa urobí toaleta rany a zašije sa niekoľkým stehmi. Na šitie sa používa rezorbovateľný (sám sa rozpustí v ústach) šicí materiál. Po zákroku je pacient poučený ako sa má o ranu starať. V niektorých prípadoch sa po zákroku predpisujú antibiotiká (augmentin,dalacin).
Kontrola je nasledujúci deň, vybratie stehov sa robí po 14 dňoch.

Resekcia koreňového hrotu

Resekcia koreňového hrotu zuba znamená odstránenie koreňového hrotu zuba. Zákrok je možné vykonať v prípade, ak má zub správne zhotovenú koreňovú výplň. V prípade, keď aj po ošetrení koreňových kanálikov v oblasti koreňového hrotu zuba ostalo zápalové ložisko, je možné pomocou resekcie odstrániť zápalom zmenené tkanivá a zachovať zub v ústnej dutine.

Extrakcia zubov

Extrakcia zuba je odstránenie zuba zo zubného lôžka (alevolu). Vykonáva sa použitím extrakčných klieští a špeciálnych luxačných pák. Postup pri extrakcii volí chirurg podľa obtiažnosti extrakcie, ktorá závisí od polohy zubu, od veľkosti poškodenia zubu, od anatómie koreňa, stavby kosti a od okolitých tkanív. Extrakcia trvalých zubov je náročnejšia ako extrakcia zubov mliečnych. Náročnosť extrakcie určuje anatómia zubov a ich okolitých štruktúr(počet koreňov, ich tvar, vzťah k čeľustnej dutine, mandibulárnemu kanálu, atď.) Zuby poznáme jednokoreňové a viackoreňové. V niektorých prípadoch pri extrakcii viackoreňových zubov volíme tzv.separáciu, to znamená zub vyberieme po častiach. Zákrok je bezbolestný, vykonáva sa v lokálnej anestézii, ktorá úplne znecitlivie oblasť chirurgického zákroku.Medzi najčastejšie príčiny extrakcie zubov patrí deštrukcia korunky zuba spôsobená zubným kazom, parodontologické ochorenia, vážne úrazy zubov, vznik cysty,zápalové ložiská v koreňovej oblasti zubov.
Extrakčná rana po nekomplikovanej extrakcii si nevyžaduje šitie rany. Po extrakcii je nutné dodržiavať inštrukcie dôležité pre ďalšiu starostlivosť po chirurgickom zákroku.

Egalizácia kostného výbežku

Egalizácia je chirurgická úprava nerovného povrchu kostného výbežku (alevolu).
Nerovnosti najčastejšie vznikajú po predchádzajúcich extrakciách a po ochoreniach parodontu so stratou kosti. Egalizácia je nevyhnutná pre správne zhotovenie čiastočných alebo celkových snímateľných zubných náhrad. Egalizácia je chirurgický zákrok pri ktorom sa odklopia mäkké tkanivá kryjúce alevolárnu kosť a následne sa vyhladia nerovnosti kostného povrchu. Zákrok sa ukončí zašitím rany.
Šije sa samorozpúšťacím šicím materiálom.Pacient je nainštruovaný ako sa má o ranu starať a o 14 dní príde na kontrolu, kde sa vyberú stehy. Po následnom zhojení kosti je možné zhotoviť snímateľnú náhradu.

Fenestrácia

Podstatou fenestrácie je vytvorenie jazvy, okienka, v mieste, ktoré vznikne po preťatí periostu dvomi paralelnámi rezmi medzi ktorými sa odstráni periost. V mieste okienka hľadáme najčastejšie retinovaný zub. Po jeho obnažení je možné ho pomocou čeľustno ortopedického aparátu opäť zaradiť do zubného oblúka na jeho pôvodné miesto. Zákrok je bezbolestný, robí sa v lokálnej anestézii. Pacient je po zákroku poučený.
Kontrola je o 14 dní.

Frenulektómia

Frenulum je slizničný úpon v ústnej dutine tiahnuci sa od pery (hornej,dolnej) na ďasno v príslušnej oblasti. Nazýva sa frenulum labiale(uzdička pier). Za určitýchú nepriaznivých okolností môže väzivový úpon, frenulum spôsobovať ťažkosti. Frenulektómia je chirurgický zákrok, ktorého podstatou je prerušenie úponu uzdičky(frenulum). Frenulektómia sa vykonáva v prípade veľkej medzery medzi prvými rezákmi, tzv. diastéma. Vo väčšine prípadov sa frenulektómia vykonáva na hornej perovej uzdičke. Najčastejšie sú to detskí pacienti odoslaní čeľustným ortopédom.Ďalšou indikáciou je stav, keď sa nadmerným ťahom frenula začínajú odhaľovať krčky zubov.Jedná sa zväčša o dospelých pacientov, často aj o pacientov postihnutých paradentózou.

Frenulektómia sa vykonáva aj pri problémoch s výslovnosťou (podjazyková uzdička). Jedná sa o skrátený úpon, čo má za následok poruchy reči, najmä u detí. Vyšetrenie indikuje logopéd.
Samotný zákrok patrí k tým menej náročným.Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii a je bezbolestný. Rana sa ako pri väčšine chirurgických zákrokoch zašije. Stehy sú zo samorozpúšťacieho materiálu, ktoré sa niekedy všetky samé uvoľnia po určitom čase. Kontrola je 24 hodín po zákroku. Po zákroku môže byť prítomný mierny opuch a mierna bolestivosť s minimálnymi známkami krvácania v deň zákroku. Pacienti sú poučení a dodržiavajú režim po chirurgickom zákroku. Nasledujúca kontrola a vyhodnotenie zákroku je po 14 dňoch.

Excízia mäkkých tkanív

Excízia mäkkých tkanív znamená operatívne odstránenie,vyrezanie patologicky zmenených tkanív. Fibróm je guľatý či valcovitý výrastok na stopke, ktorý sa najčastejšie vyskytuje na sliznici ústnej dutiny v bukálnej a labiálnej oblasti(oblasť líc a najmä dolnej pery),na jazyku s na podnebí. Jedná sa o nezhubný útvar. Najčastejšie vzniká po poranení sliznice, po prekonaní zápalových ochorení ústnej dutiny alebo ako u geneticky predisponovaných jedincov. Fibróm môže byť tvrdý alebo mäkký. Chirurgický zákrok sa robí v lokálnej anestézii, je bezbolestný. Nasleduje samotná excízia útvaru, následne sa rana zašije. Pacient je poučený ako sa má starať o ranu.Kontrola a vybratie stehov nasleduje po 14 dňoch.

Gingivektómia je chirurgický výkon, ktorý odstraňuje časť mäkých tkanív,poškodených ďasien. Tie môžu prekrývať parodontálne vačky.Gingivektómia sa vykonáva aj z estetických dôvodov, často v oblasti fixných protetickách náhrad(korunky,mostíky).

Mukokéla je pomerne častá retenčná cysta malej mucinóznej slinnej žliazky s hlienovitým obsahom. Vo väčšine prípadov sa vyskytuje na dolnej pere. Mukokéla vzniká nasledkom traumay, najčastejšie dochádza k náhodnému zahryznutiu alebo pri sústavnému hryzenia pery, prípadne líca. Dochádza k poraneniu vývodu slinnej žliazky, ktorého priemer sa po zhojení zúži a môže spôsobiť zadržanie(retenciu) sliny. Mukokély môžu vznikať u ľudí, ktorí majú genetickú predispozíciu pre ich vznik. Operačný postup je podobný ako v prípade odstránenia fibrómu.

Ranula sa vyskytuje zriedkavejšie ako mukokéla, Jej výskyt je častejší u detí. Ranula vzniká retenciou slinného sekrétu pre obmedzený prietok sliny vývodom žľazy. Deje sa tak najčastejšie po traume alebo prekonanom zápale. Najčastejšie postihnutou veľkou slinnou žľazou je podjazyková slinná žľaza.Operačný postup je podobný ako pri mukokéle.

Cenník

Cenník je k nahliadnutiu v ambulancii zubnej chirurgii alebo na našej stránke. Akékoľvek informácie Vám radi poskytneme telefonicky alebo e-mailom. V cene doplatku je zarátaná aj nadštandardná lokálna anestézia a chirurgický šijací materiál.

Na chirurgické zákroky (extrakcia zuba múdrosti, resekcia koreňového hrotu) objednávame osobne.

Ak máte zhotovený RTG,OPG,3D CBCT, prineste ho so sebou alebo nám ho pošlite na mail: dentalnachirugia@gmail.com