Sme ambulancia špecializovaná na zubnú chirurgiu. Naša ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. V našej ambulancii vykonávame bežné extrakcie, chirurgické extrakcie, resekcie koreňového hrotu, egalizácie, frenulektómie a iné zákroky dentoalveolárnej chirurgie. Zákroky v našej ambulancii vykonávame bezbolestne, pomocou moderných technológií a postupov. Náš pracovný tím sa skladá z odborníkov, pre ktorých je ich povolanie viac ako len práca.